ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2566

การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ Online โดยคณะกรรมเลือกรายชื่อคณะกรรมการและ รับชม VDO การจัดการเรียนการสอนของคุณครูและประเมินผล

ส่งผลงานเพื่อรับการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2/2566

เอกสารที่ใช้ : แผนการจัดการเรียนรู้, VDOการจัดการเรียนรู้เวลา 50 นาที

รายชื่อคณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนรู้

คณะกรรมการประเมินเลือกรายชื่อของตนเองเพื่อเข้าสู่การประเมินการจัดการเรียนรู้

**************